Psihoterapija je strokoven, varen proces, ki temelji na odnosu. Je proces, ki se dogaja v odnosu med klientom in terapevtom, ki je neobsojajoč, sočuten, spoštljiv. Hkrati nam ta odnos vodi v nove poglede in razmišljanja ter izzive. To je čas, ki je namenjen le vam.

Psihoterapije ne moremo opravljati sami na sebi, saj smo ljudje odnosna bitja, ki lahko nekatere težave in vzorce prepoznamo le preko odnosa z drugo osebo. Druga oseba nam lahko velikokrat nudi neke vrste ogledalo, skozi katero se lahko lažje vidimo. 

Za spremembe je potreben čas, saj so ti vzorci in težave tudi rastli leta in leta. Potrebna je vztrajnost in pripravljen na terapevtski proces. 

V terapevtski proces se lahko vključite z večjimi ali manjšimi duševnimi težavami ali ko ste na razpotju odločitve, osebnostne rasti, spremembe v življenju. Ne glede na vaš položaj je priporočljivo, da pomoč poiščete čim prej in da ne čakate, da življenje postane neznosno. V kolikor je že postalo, poiščite pomoč psihoterapevta, tako kot bi poiskali pomoč zdravnika, če bi bili fizično poškodovani. 

Vedno več mladih se odloča za psihoterapijo. Za začetek psihoterapevtskega procesa se lahko odločite tudi že v mladostniških letih. Velikokrat je to dobra podpora bolj burnemu obdobju, polnemu izzivov.

Za kaj vse vključuje cena psihoterapije, si lahko preberete pri spodnjem vprašanju. Prav tako lahko iz pregleda slovenskih storitvenih dejavnosti razberete, da je veliko storitev z manj izobraževanja cenovno primerljivih s ceno terapij. Kot primer ima klasična masaža v Sloveniji podobno ceno kot psihoterapevtske storitve.

Sama cena ene psihoterapevtske ure ne zajema le tiste aktivne ure, na kateri ste prisotni vsak teden. Zavedati se morate, da kot psihoterapevtka ne delam za vas le tisto uro, ko sem neposredno v stiku z vami. Za vsako uro je potrebna temeljita priprava, ki jo sama jemljem zelo resno ter poglobitev v sam primer po opravljeni uri. Ta poglobitev je izvedena tudi preko supervizije (zunanjega mnenja drugega terapevta), s čimer lahko nudim višjo kakovost mojih psihoterapevtskih storitev. To storitev mora vsak psihoterapevt financirati sam in je pogosto dražja kot same psihoterapevtke ure. 

Ker psihoterapija ni le prijateljski klepet, je psihoterapevtsko izobraževanje dolgotrajno (magistrski študij ter večletna specializacija psihoterapevtske smeri) ter prepleteno z dolgotrajnimi praksami. Za strokovno delovanje je potrebno redno izpopolnjevanje, opravljanje dodatnih izobraževanj, učenje novih pristopov ter udeleževanje terapevtskih konferenc. 

Psihoterapevt ne opravlja lahkotnega pogovora, temveč delo zahteva natančnost, poslušnost, čustveno stabilnost in motiviranost. 

Pri opisovanju svoje problematike ali cilja za terapijo lahko začnete s tem, kar je za vas ta trenutek najbolj izrazito in najbolj prepleteno s čustvi. Kot psihoterapevtka sem zavezana k etičnemu kodeksu, kar pomeni, da vse vaše vsebine, vključno z vašim imenom in s tem, da obiskujete pri meni terapije, ostajajo le pri meni. Pomembno si je zamisliti, da vem le tisto kar sami poveste na terapiji. Tisto, kar bi želeli, da o vas vem, je v svojem času dobro tako izraziti na terapiji. 

Supervizija je podporni proces za terapevte, da lahko svoje delo opravljamo bolj kvalitetno. Vsak psihoterapevt potrebuje supervizijo. Na superviziji se psihoterapevt in supervizor pogovarjata o delu s klienti, kjr lahko terapevt dobi drugo mnenje, je spodbujen v razmišljanje izven okvirjev in hkrati predela lastna čustva, ki se morda pojavijo v odziv na klientove zgodbe. Oba, terapevt in supervizor, sta zavezana k molčečnosti, prav tako so supervizije opravljene pod kodami klientov in brez prepoznavnih podatkov. 

Vsakega psihoterapevta zavezuje poklicni etični kodeks, ki psihoterapevta zavezuje k molčečnosti in zaupnosti. Temu se tudi sama zavezujem in ta del mojega dela jemljem zelo resno. V psihoterapiji je zaupnost zelo pomembna za sam proces in varen odnos med klientom in terapevtom. Terapevti za višjo kakovost obiskujemo tudi supervizorja (visoko usposobljenega psihoterapevta), ki poda drug pogled, svoje zunanje mnenje in pomaga pri morebitnih dilemah. Tudi v supervizijskem procesu je identiteta klienta zaščitena. 

Uvodna ura je priložnost za spoznanje, izmenjavi osnovnih informacij terapevtskega procesa ter za dobiti občutek kako terapija izgleda. Priložnost je, da jaz izvem nekaj o vas, s čim prihajate, kakšen je vaš cilj za terapijo in hkrati je tudi pomembno, da vi dobite občutek o meni in ali bi lahko z mano delali ter se počutili varne

Ob začetku terapevtskega procesa se lahko odločite, da bi radi naslovili le določeno specifično problematiko/temo, U terapevtski procesi so tako krajši. Za celostno, bolj holistično obravnavo ali za nekatere kompleksnejše težave je potrebna bolj globoka obravnava, ki je daljša in traja eno ali dve leti ali tudi več. Nekatere vsebine so lažje kot druge, vendar pomembno je, da sledite sami sebi in upoštevate vaše želje glede procesa terapije, O vaših željah, zmožnostih in tempu se tako pogovorimo tudi na sami terapiji in preverjamo ves čas med samim procesom.

Običajno psihoterapevtski proces zahteva srečanja enkrat tedensko, kar je pomembno predvsem na začetku procesa. V primeru redkejšega srečevanja je terapija preveč razdrobljena in nekontinuirana, kar ne prinaša želenih rezultatov. Odvisno od procesa so kasneje lahko terapije redkejše ali glede specifičnost vaših težav izjemoma tudi pogostejše. 

Trenutno Slovenija nima zakona, da bi zdravstveno zavarovanje pokrivalo storitve psihoterapije. Tako je psihoterapija samoplačniška. V moji psihoterapevtski praksi je na voljo nekaj mest po znižani ceni za osebe, ki so finančno manj zmogljivi. 

Tudi v Sloveniji obiskuje psihoterapevta zelo veliko ljudi in to število se vedno bolj povečuje, saj postaja to vedno manjši tabu, prav tako pa se ljudje odločajo za vključitev v psihoterapevtski proces tudi za namen osebne rasti, razvoja kvalitetnejših odnosov in večjega spoznavanja sebe. 

Po zadnjih podatkih naj bi bilo v Sloveniji letno opravljenih 600 000 psihoterapevtskih ur. 

V Sloveniji trenutno še ni urejen zakon na področju psihoterapije, ki bi postavil enotne standarde za izvajanje psihoterapevtske dejavnosti. Tako je potrebna pazljivost pri izbiri psihoterapevta in tako naj izbor terapevta ne temelji le na ceni temveč tudi na pregledu ali ima terapevt opravljena potrebna izobraževanja in ali je strokovno usposobljen za psihoterapevtsko delo.

Eno prihoterapevtsko srečanje traja od 45-50 min, cena enega srečanja je 80 eur. Plačilo je možno preko bančnega nakazila/elektronske položnice. 

V kolikor bi bili pripravljeni priti na prvo uvodno uro, lahko pišete in se dogovorite za svoj prvi termin.

Želiš raziskati svoj notranji proces in delati na določenih težavah?